HOSPEX Япония 2019

- Oct 15, 2019-

20-22 ноември 2019

Токио Голям поглед, Кото, Япония


GG "Международна изложба за здравно инженерство GG";

Изложението HOSPEX Япония е едно от най-историческите и традиционни медицински събития в Япония. Тази история и традиция доказват, че много изложители, посетители, институции и агенции отдавна подкрепят HOSPEX Япония и това е причината HOSPEX Япония да получи висока репутация. Това събитие ще покаже продукти като Медицинско оборудване и устройства, Медицински продукт, Контрол на инфекцията, Оборудване за благосъстояние, Медицинска информационна технология и система, Строителство, Оборудване и Инженеринг и много други.


Един чифт:Виетнам Medipharm Expo 2019 Следваща:Нова година Нова поръчка - Пост бастун