Датската клиентска дървена дръжка, която може да бъде регулируема, имаше готово производство и сега е готова за доставка.

- Nov 28, 2017-

Достата дървена дръжка на клиентите на датската фирма, която може да се регулира, е завършила производството, сега са готови за изпращане. Благодарим Ви за подкрепата на клиента.

adjustable canes

adjustable canes

Един чифт:Поръчката на упълномощено от Датското клиентско удължено зъбно колело бе завършила производството Следваща:Нов продукт подвижни Санитарно-хигиенично оборудване